Duurzaam Energie Advies Team Holland 

DEAT Holland

Zonnebuizen 

Warm water verkregen met de kracht van de zon en dat elke dag

Dat is het principe van de zonnebuizen van DEAT Holland, de expert in duurzaamheid. 

De energie van de zon wordt opgenomen door de zonnebuis en overgedragen aan een vloeistof.

Via een warmtewisselaar in een opslagvat komt de warmte van de zon via deze vloeistof terecht in het water.

Dit verwarmde water is te gebruiken als tapwater en voor verwarmingsdoeleinden. 

Uiteraard is in de zomer de opbrengst het grootst. 

Het unieke van onze zonnebuizen is, dat er rondom de zonnebuizen spiegels zijn geplaatst,

zodat er ook in de winter een redelijke warmtebijdrage kan worden verkregen. 

Toepassing 

Een zonnebuis-systeem produceert warm water en is voor iedereen een goede mogelijkheid om zelf energie op te wekken en zo te besparen op de energierekening en de kosten verbruik warmtepomp en de belasting van de warmtepomp. Kortom de warmtepomp gaat langer mee.

Dit kan op grote schaal, bijvoorbeeld bij melkveehouders, pensions en zwembaden, maar ook bij een woning. En uitstekend geschikt bij vakantie parken.


Voorbeeld:

Melkveehouder

  • 100 koeien
  • Melkrobot
  • 2 elektrische boilers van 120 liter
  • Warm water verbruik van 300  l/dag
  • Jaarlijks verbruik 20.000 kWh elektriciteit
  • Onze oplossing:
  • 6 panelen met 16 zonnebuizen / paneel
  • Opslagvat van 720 liter
  • Jaarlijkse opbrengst 12.600 kWh
  • Energiebesparing 63% (zie tabel) 

De zonnebuizen kunnen worden geplaatst op een schuin- of plat dak, of zelfs opgesteld worden in de tuin.

Zonnebuizen voor een zwembad

Voor een zwembad zijn de zonnebuizen met spiegels extra geschikt, daar deze per m² meer uit de zon halen. Er dient bij de toepassing rekening gehouden te worden met het draagvermogen van het dak van het zwembad. Bij dit zwembad moet het dak verstevigd worden. Daarnaast dient er onderzocht te worden hoe het systeem van het zwembad ingepast kan worden. Dit onderzoekswerk brengt extra kosten met zich mee, maar de kosten zijn marginaal t.o.v. de investeringskosten.

 

Bovenstaand zwembad verbruikt 200.000  gas, waarvan 120.000  gas voor de verwarming van het water.

Besparingsvoorbeeld: 68 panelen, 235  kosten ca. € 60.000,-- Dit levert een besparing van 18.000  gas. Mogelijke subsidie ca. € 32.000.-- , terugverdientijd is ca. 3 jaar.

Ander voorbeeld : 2 sets van 68 panelen (136 panelen) 470  kosten, ca. € 115.000.--.

Besparing: 36.000  gas. Mogelijke subsidie ca. € 64.000. (Terugverdientijd zie tabel).

Neem steeds sets van 68 panelen (1 paneel bestaat uit 16 buizen met tussenspiegels).

Er kan subsidie tot een maximum van 68 panelen in één keer aangevraagd worden. 

Bij dit zwembad kost gas € 0,50 per m³.

 

De experts in duurzaamheid kunnen deze subsidieaanvraag volledig voor u uitvoeren wat betreft de zonnebuizen.


Een beeld bij 1, 2, of 3 sets van 68 zonnepanelen. Het energieverbruik van het zwembad is nagenoeg constant over het jaar. De zonnebuispanelen leveren het meeste op in de periode april tot en met september. De panelen kunnen altijd hun energie kwijt aan het zwembad.

 

Voor verkoop en informatie: DEAT Holland  036-2600006 / 06-43908611 of via de mail: info@de-at.nl